Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

58 - 16. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 40,2-6

  Herren hørte mitt rop

 

Rom 8,19-23

  Håpet om herlighet

 

Mark 7,31-37

  Jesus sa til den døve: Effata

 2001 2003 2007 2014

Salme 13,2-6

  Hvor lenge, Herre?

 2007

1 Pet 4,12-19

  Når en kristen lider

Tekstgj-2018 2018

Matt 5,10-12

  Salige er de som blir forfulgt

 1997 2001 2005 2005-komm

Tekstg-2013 2015

Ordsp 9,1-5

  Visdommen innbyr til måltid

 

1 Kor 1,18-25

  En korsfestet Kristus

 

Matt 11,16-19

Likegyldighet og visdom

 2005 2013

Fortelling: 2 Mos 16,11-18 Gud gav folket manna

Poetisk tekst: Salme 13, 2 / 3 / 4b Omkved: v 4a Hvor lenge, Herre?

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·      Du oppdrar oss ved kors og trengsel

·       Det ytre kors

·       Det indre kors

·       Blod, svette og tårer

·       Har vi fortjent våre lidelser?

·       Hvor kommer lidelsene fra?

·       Tegn og tro

·       Alle som lengter

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 13. søndag etter pinse: 1 Sam 3,1-10 er flyttet til 18sit III som har vers 1-11. 2 Kor 3,4-6 er tatt ut: Tjenere for en ny pakt. Mark 7,31-37 er videreført på 15sit II. Salme 40,2-6 er videreført på 16sit I. Jak 3,8-12 er flyttet til 22sit II som har vers 7-12. Matt 12,33-37 er flyttet til 22sit II.

         2011: Rom 8,19-23 er hentet fra 17sepi II som hadde vers 18-23. Salme 13,2-6 er ny tekst. 1 Pet 4,12-19 er ny tekst. Matt 5,10-12 er hentet fra AH I. Ordspr 9,1-5 er hentet fra tilleggstekst på 3sepi. 1 Kor 1,18-25 er hentet fra Såm I som hadde vers 20-25. Vers 18-19 er ny tekst. Matt 11,16-19 er hentet fra 3sia II som hadde vers 11-19. Vers 11-14 leses på Jonsok II. Vers 15 er tatt ut: Den som har ører, hør! (Ivaretatt i Luk 8,8 på Såm I, og med Åp 2,7 på 4sip II, og med Åp 3,22 på 1sia III.)

         Overlappinger i 2011: Matt 5,10-12 leses også på Forf III, og overlapper med vers 1-12 på AH I.

Prekenelementer

Til Mark 7,31-37: Effata!

Markus gir seg god tid til å forklare hvor i verden dagens under skjedde. Jesus gikk over grenser. Han gikk gjennom hedningenes områder, og inn i blandingsområdet i Galilea. En jøde måtte ikke berøre en hedning. Men Jesus rørte ved den døves ører og tunge og sa: Effata! Lukk deg opp!

Markus skrev evangeliet på gresk. Det er påfallende at han tre ganger siterer akkurat de hebraiske ordene Jesus brukte, og forklarer dem.

·      Effata! sa Jesus. Lukk deg opp!

·      Et par kapitler før skriver Markus om et barn som nylig var død. Jesus tok barnet i hånden og sa: Talita kumi! Pike, jeg sier deg: Stå opp!

·      På Langfredag ropte Jesus: Eloï, Eloï, lamá sabaktáni? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Dette er ord som må ha gjort uutslettelige inntrykk. Effata var det første ordet den døve fikk høre. Talita kumi var de første ordene piken fikk høre da hun vendte tilbake til livet. Og Jesu rop under en lukket himmel, gir oss ord å rope når vi kjenner himmelen lukket over oss.

 

Reklameunder eller barmhjertighetsunder?

Folk kom med den døve som hadde vondt for å tale. Folkemengden ønsket nok å se et under og få noe å fortelle. Men Jesus tok den døve bort fra mengden. Jesu under er ikke reklame for folkemassene. Jesu under er først og fremst en håndsrekning til ett enkelt menneske. Han bruker ikke enkeltmennesker som hjelpemidler til å imponere folkemassene. Derfor prøvde han stadig å dempe ryktet om underne. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent.

 

Jesus visste at folk kunne bli så sultne på undere, at de ikke hørte evangeliet.