Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

59 - 17. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Job 19,21-27

Min gjenløser lever

 1995 2006

2 Tim 1,7-12

Han har gjort ende på døden

 

Joh 11,17-29 og 30-46

Jesus vekker opp Lasarus

 1999 2005 2014

1 Kong 17,17-24

Elia vekker opp enkens sønn

 

1 Kor 15,35-45

Det står opp en åndelig kropp

 

Luk 7,11-17

Jesus vekker opp enkens sønn

 2002

Esek 37,1-5 og 10-14

De døde ben blir levende

 

Fil 1,20-26

Jeg er trukket til begge sider

 

Mark 5,35-43

Jesus vekker opp Jairus’ datter

 

Fortelling: Joh 11,1-44 Jesus vekker opp Lasarus

Poetisk tekst: Salme 16, 8 / 9 / 10 Omkved: v 11b Ved din høyre hånd er evig fryd

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·      Alle som lengter

·      Jesus er stått opp fra de døde

·       Jesus er lys levende!

·       Arve - skapelse og nyskapelse

·       Jesu oppstandelse og vår

·       Et levende håp

·       Når han kommer

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 17. søndag etter pinse: Hos 6,1-3 er flyttet til 9sit I. 2 Tim 1,9-12a er utvidet til vers 7-12 og videreført på 17sit II. Vers 7-10 var tekst på 4sekrå II. Joh 11,17-27.37-44 er utvidet til vers 17-29 og 30-46, og videreført på 17sit I. Denne teksten er delt i to, slik at en kan velge å lese en av dem eller begge to. Vers 45-46 var med i teksten på 5sif I. Vers 28-29 er ny tekst. Job 19,25-27 er utvidet til vers 21-27 og videreført på 17sit I. Vers 21-24 er ny tekst. Rom 8,18-23 er flyttet til 16sit I og Skap II som har vers 19-23. Vers 18 er med i teksten på 11sit III. Luk 7,11-17 er videreført på 17sit II.

         2011: 1 Kong 17,17-24 og Esek 37,1-5 og 10-14 og Mark 5,35-43 er nye tekster. 1 Kor 15,35-45 er hentet fra 25sepi II som hadde vers 42-49. Vers 35-41 er ny tekst. Fil 1,20-26 er hentet fra 19sepi II.

         Overlappinger i 2011: Joh 11,17-29 og 30-46 overlapper med Joh 11,1-5.33-38 på Minne II, og med Joh 11,19-27 på Minne III, og med Joh 11,45-53 på 4sif I. Fil 1,20-26 overlapper med Fil 1,20 på 4siå III.

Prekenelementer

Til Joh 11,17-29: Jesus ga seg tid med Marta

Vi har lest en av de mest intense ordvekslingene i hele Det nye testamente! Det er Jesus som setter seg ned med Marta. Rundt dem står disiplene som er kommet med Jesus. I det fjerne høres Marias såre gråt over sin bror, og naboenes klagerop over Lasarus som er død. Og så er det Marta. Umiskjennelige Marta! Hun som alltid kommer med sine stikkende anklager: «Hadde du vært her, da var min bror ikke død!» Hun sjenerer seg ikke for Jesus en gang, men slenger sine anklager mot ham. Enhver kunne fristes til å trekke seg unna et slikt kvinnfolk, til å ta på seg steinmasken. Men Jesus ser et medmenneske som har det vondt. Jesus får alltid øye på et medmenneske! «Marta, Marta, du gjør deg strev og uro med mange ting!» Luk 10,41

         Marta vil slepe Jesus bort til graven med det samme. Men Jesus har noe å si henne først. Der og da lar han disipler være disipler, han lar de sørgende sørge, og han lar Maria gråte utrøstelig en stund til. Marta får være den første og eneste Jesus snakker med, akkurat der og da. Jesus har noe å si henne om oppstandelsen og livet, selv om Marta bare ser død og fortvilelse.

Når jeg skal leie et barn over et farlig veikryss, må jeg først forsikre meg om at barnet holder meg godt fast i hånden. Det er ikke nok at jeg holder fast i barnet. Jeg må kjenne at barnet holder fast. I møte med døden, og i vår frykt for døden, og i sorgen som river og sliter i oss, må Jesus kjenne om vi henger fast. I møte med den siste fiende er det om å gjøre å holde fast og henge fast i den eneste som kan berge oss gjennom døden! Derfor lar Jesus alt annet vente og sier: "Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?"

         "Tror du dette?" spør Jesus. Han og Marta skal inn i det mørkeste og vanskeligste landskap vi kan møte i livet, og Jesus forsikrer seg om at Marta ikke slipper taket i ham. Det er ikke nok med utenatlærte sannheter. Jesus må ha hennes tro og tillit før de nærmer seg dødens kløfter og stup. "Har jeg din tro, eller har jeg ikke din tro?" - Og der og da besinner Marta seg: "Ja, jeg har kommet til denne tro," sier hun. Det er en omstendelig måte å si det på. Den greske verbformen betyr: "Dette er den overbevisning jeg har vunnet frem til!" (pepistevka - perfektum)

Da Jesus hadde fått dette svaret av Marta, kunne han gi slipp på henne. Nå var det Maria han ville snakke med, og han sendte Marta med beskjed til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.»