Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

60 - 18. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 53,1-5

Såret for våre overtredelser

 2003

Hebr 2,10-18

En barmhjertig øversteprest

 

Matt 8,14-17

Jesus helbreder Peters svigermor

2023

1 Kong 8,41-43

Når utlendinger ber, må du høre

 

Rom 15,25-33

Hedninger har fått del i gavene

 

Matt 8,5-13

Offiseren i Kapernaum

 1987

Salme 38,10-16

Du ser min lengsel

 

1 Joh 4,11-16

Gud er kjærlighet

 

Mark 1,40-45

Den spedalske mannen

 

Fortelling: Joh 8,1-11 Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

Poetisk tekst: Salme 36, 6 / 8 /  9 Omkved: v 10 Hos deg er livets kilde

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Til deg som ligger nede

·      Forsakelsen

·       Jesus er den sterkeste

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

Ny dag

Prekenelementer

Midt i teksten står et underlig vers. Jesus virker så avvisende:

48 Jesus sa til ham: "Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke."

 

Men mannen stod på. Han begynte ikke å diskutere:

49 "Herre, kom - før gutten min dør!" sa mannen.

 

Og Jesus hjalp.

 

Vi merket noe av det samme i teksten forrige søndag, om bryllupet i Kana. Jesus avviste sin mor og sa: "Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?" - Men så gjorde han sitt første under der i bryllupet.

 

Og tenk på Peter, da han prøvde å gå på vannet og begynte å synke. "Så lite tro du har!" sa Jesus. Man han hjalp ham opp. (Matt 14,31)

            Og tenk på den kana'aneiske kvinne i Sør-Libanon i Matteus kapittel 15 (vers 21-28). Hun beleiret Jesus med sine bønner, og kjempet om sin datters helbredelse, og Jesus hjalp. Ja, ikke bare det, han berømmet hennes tro.

 

Synes du at Jesus er avvisende? Kanskje er disse avsnittene i Bibelen akkurat for deg. Stå på!

 

Vi forstår ikke alltid Jesu vurderinger. Han kan virke påholden og avvisende. Men en ting går igjen i alle disse avvisningene: Jesus hjelper!

 

Tenk på patriarken Jakob som kjempet med Herren selv, og sa: "Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg!" (1 Mos 32,26)

 

For mange er det dype problemer i troslivet, det jeg har vært inne på i dag. Jeg skal ikke glatte over disse problemene, men antyde noe som kanskje kan være en vei og et svar: Da barna våre var små og vi gikk og leide langs veien, og skulle gå over veien, - da kjente jeg etter om de holdt fast i hånden min. Hvis hånden deres bare lå slapp i min, slapp jeg grepet mitt, og straks grep de fatt i min hånd. Først da hadde vi fast nok grep til å krysse veien sammen.

 

En jødisk historie fra 1700-tallet forteller noe av det samme:

En elev spurte Baal-Shem-Tov: "Hvordan kan det ha seg at en som klynger seg til Gud og vet seg nær ham, plutselig står igjen alene og vet at han er fjern?"

Baal-Shem forklarte: "Når en far vil lære sin lille sønn å gå, stiller han ham først foran seg mellom de utstrakte armene sine, for at han ikke skal falle. Og så går gutten mellom de utstrakte armene frem mot faren. Men når gutten er nesten fremme ved farens bryst, trekker faren seg litt tilbake, fremdeles med armene strakt ut på begge sider av gutten, - og slik fortsetter det, og slik lærer den lille å gå."

(Lengselens barn, jødiske visdomsfortellinger gjenskapt av Martin Buber, Aschehoug 1970, side 29. "Nær og fjern" Israel Ben Elieser, Baal-Shem-Tov. Baal-Shem levde i Ukraina 1700-1760 og var den første zaddik i den moderne chassidsmens historie og den som hele bevegelsen gikk ut fra. (side 7) Baal-Shem (Herrens navn) var et vanlig navn på en mystiker, en høyt innvidd. Tov (god) er tilnavn fordi Rabbi Israel aldri misbrukte navnet til magi.)