Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

61 - 19. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 36,6-11

  Hos deg er livets kilde

 

Gal 5,16-26

  Livet i Ånden

2014

Matt 5,20-26

  Men jeg sier dere

 2003

5 Mos 30,11-15

  Ordet er deg ganske nær

 

Rom 2,13-16

  Lovens krav i hedningenes hjerter

 

Joh 7,14-17

  Den som vil gjøre hans vilje

 

1 Sam 3,1-11

  Herren kaller Samuel

 1995

1 Kor 9,19-23

  Alt gjør jeg for evangeliet

 

Luk 9,57-62

Jesus krever alt

 2006 Tekstgj-2013

Fortelling: 1 Mos 1,1-2,4a Skapelsen

Poetisk tekst: Salme 119, 101 / 102 / 103 Omkved: v 105 Et lys på min sti

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Lev et liv i Ånden

·       Brennende i Ånden

·       Åndens frukt og gaver

·       Samvittighet

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 12. søndag etter pinse: Jes 2,12-17 er tatt ut: Herren har fastsatt en dag til dom over alt stolt og hovmodig (Delvis ivaretatt med 1 Mos 11,1-9 på Pidag A). Rom 3,21-26 er flyttet til Palm II. Luk 18,9-14 er flyttet til 20sit II. Salme 32,1-5 er flyttet 10sit I og utvidet til vers 1-11.

1 Joh 1,8-2,2 er flyttet til 20sit II. Matt 21,28-31 er tatt ut: Den ene sønnen sa nei, men angret og gikk. Den andre sa ja og gikk ikke.

         2011: Salme 36,6-11 er ny tekst. Gal 5,16-26 er flyttet fra BoB som hadde vers 16-24. Vers 25-26 er ny tekst. Matt 5,20-26 er hentet fra 7sepi I. 5 Mos 30,11-15 er flyttet fra 7sepi I som hadde vers 11-16. Vers 16 er tatt ut: Hvis du holder Herrens bud, skal du leve og velsignes i landet (Ivaretatt med Salme 103,17-18 på Nydag II, og Jes 1,19 på 23sit I.). Rom 2,13-16 er hentet fra tilleggstekst på Ving. Joh 7,14-17 er hentet fra tilleggstekst på 17mai. 1 Sam 3,1-11 er hentet fra 13sepi I som hadde vers 1-10. Vers 11 er ny tekst. 1 Kor 9,19-23 var tilleggstekst på 14sepi. Luk 9,57-62 var tilleggstekst på 12sepi.

         Overlappinger i 2011: Ingen tekster overlapper med tekster på andre søndager.

Prekenelementer

Til 5 Mos 30,11-15: Ikke utenfra, men innenfra!

Jesus kom for å skape oss på nytt. Han kom for å oppfylle profetiene om en ny tid og et fornyet Gudsforhold. Esek 36,26-27. Jesu mål er å ta steinhjertet ut av brystet mitt og gi meg et hjerte av kjøtt og blod i stedet. Han kom ikke for å gi meg enda strengere regler, så jeg skulle miste motet. Hvis jeg leser Bergprekenen slik, da lukker jeg ørene for evangeliet både foran og etter dagens tekst. Jesus kom ikke med enda flere regler for å styre meg utenfra. Han kom for å omskape meg innenfra.

         På Jesu tid var religionen - for mange - stivnet til et regelverk som lagde gnagsår og hykleri. Regelverket gjorde menneskene redde for Gud og hardhjertede mot hverandre. Det var helt andre toner den gang Moses ledet folket ut fra slavekårene i Egypt, og gav dem bud som åpnet veien til Gud og gjorde alle til medmennesker for hverandre: 5 Mos 30,11-16. Her er det ikke snakk om å klatre opp til himmelen, men om å leve i åpenhet mot Guds nåde her på jorden, og å leve i åpenhet mot de mennesker han har satt oss sammen med, som med-mennesker. Jesus flytter fokuset dit det skal være: Hovedsaken er ikke at jeg skal bli feilfri, men at min ferd skal gagne min neste.

 

Jesus ryddet opp

Jesus kom ikke med en ny lære og et helt nytt sett med forskrifter. Han kom med et nytt testamente, en ny pakt med Det gamle testamentes Gud. Han renset loven fra hundrevis av pålegg og forskrifter som var kommet til. Han kokte loven ned til to saker: Åpenhet mot Gud og åpenhet mot våre medmennesker. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til våre med mennesker. Og han viste hvordan kjærligheten skulle ytre seg overfor Gud og overfor medmennesker.