Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

62 - 20. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Sam 18,1-4

Jonathan slutter pakt med David

 

Hebr 13,1-3

Søskenkjærlighet og gjestfrihet

 

Joh 11,1-5

Jesu venner i Betania

2020

 

1 Mos 2,18-25

De to skal være ett

 

Ef 5,31-33

Kristus og kirken

 

Mark 10,2-9

Ekteskap og skilsmisse

 1999 2005

Rut 2,8-11

Boas og Rut

 

Ef 6,1-4

Oppdragelse etter Herrens vilje

 Tekstgj-2013

Matt 18,1-11

De små har sine engler hos Gud

 

Fortelling: Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11;4,13-17 Fortellingen om Rut

Poetisk tekst: Salme 131, 1 / 2 Omkved: v 3 Stille som et barn hos sin mor

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Rut -04

·       Guds skjulte historieplan

·       Bibelen om homoseksualitet

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 21. søndag etter pinse: 1 Mos 1,27-31 er flyttet til 3siå I, og utvidet til vers 26-31. Vers 26 er ny tekst. 1 Kor 7,29-35 er tatt ut: Det er bare kort tid igjen. Fra nå av skal gifte være som ugifte. Mark 10,2-9 er videreført på 19sit II. 1 Mos 2,18-24 er videreført på 19sit II som har vers 18-25. Vers 25 er ny tekst. Ef 5,25-32 er videreført på 19sit som har vers 31-33. Vers 25-30 er tatt ut: Dere menn skal elske konene deres, som Kristus elsket kirken og gav seg selv for den. Vers 33 er ny tekst. Mark 10,13-16 er flyttet til 3sit III.

         2011: 1 Sam 18,1-4 og Hebr 13,1-3 og Joh 11,1-5 og Rut 2,8-11er nye tekster. 1 Mos 2,18-25 er videreført fra 17sepi II. Ef 5,31-33 er hentet fra 21sepi II som hadde vers 25-32. Vers 33 er ny tekst. Mark 10,2-9 er hentet fra 21sepi I. Ef 6,1-4 er hentet fra tilleggstekst 21sepi. Matt 18,1-11 er hentet fra tilleggstekst på 21sepi.

         Overlappinger i 2011: Joh 11,1-5 leses overlapper med vers 1-5.33-38 på Minne II. Matt 18,1-11 overlapper med vers 1-6.10-11 på Mikkel I.

Prekenelementer

Til Ef 6,4: En oppdragelse etter Herrens vilje

Hva slags far er Gud? Hvis vi leser de avsnittene hvor Gud kalles Far og Fader, trer det frem et variert bilde:

  • Han legger planer og velger ut: 1 Pet 1,2.
  • Han gir sine barn nåde, miskunn og fred, kjærlighet og tro: 1 Tim 1,2.
  • Han styrker barna sine i det indre menneske: Ef 3,14-16. 
  • Han vil ikke at noen av de små skal gå fortapt: Matt 18,14.
  • Han holder Sønnen i sin favn: Joh 1,18 og Ef 1,17.20.
  • Han elsker og bevarer: Jud 1,1.
  • Han er et forbilde for sine barn: Matt 5,44-45 og Matt 5,48 og Ef 5,1. 
  • Han er streng mot den som ikke vil tilgi sin bror: Matt 18,35.
  • Han gir ære og herlighet til sin Sønn, og omtaler ham med stolthet, kjærlighet og velbehag. 2 Pet 1,17.

 

Til evangeliene i andre og tredje rekke: Skilsmisse og kvernsteinen

En del skarpe tekster er lettere å forstå, dersom vi holder et lite barn i armene.

Dette er løftet vårt fra bror til bror:

Vi vil bli gode mot men'skenes jord.

Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen -

som om vi bar et barn varsomt på armen.

Fra Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen»

 

Til 1 Mos 2,19: Guds avventende nysgjerrighet

Bønn er en livsnerve mellom oss og vår Skaper og Far. Han skapte ikke mennesker til roboter, men til ansvarlige medarbeidere på jorden. Legg merke til hva som skjedde da Gud hadde skapt dyrene. Han stanset, og ventet med nysgjerrighet på hvilke navn mennesket ville gi hvert av dyrene.

Hvorfor skal vi be? Jo, Gud vil høre hva vi mener! Gud presser ikke på oss det han vet er best for oss. Han møter oss som oppreiste mennesker og gleder seg over vår modning til ansvar, selvstendighet og dømmekraft. Han er lydhør når han samtaler med oss.