Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

63 - 21. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jer 29,4-7

Be til Herren for byen

 

Rom 13,1-7

Forholdet til styresmaktene

 

Matt 22,15-22

Gi keiseren hva keiserens er

 2001 2007

5 Mos 15,7-8.10-11

Lukk opp hånden

 

1 Joh 3,16-18

Den som lukker sitt hjerte

 

Luk 16,19-31

Den rike mann og Lasarus

 2003

Fork 5,9-14

Rikdom kan bli til ulykke

 2006

1 Tim 6,6-12

Gudsfrykt, nøysomhet og tro

 1997 2000

Luk 12,13-21

Den rike bonden

 2005 Tekstgj-2013

Fortelling: 1 Mos 4,1-16 Kain og Abel

Poetisk tekst: Salme 146, 5 / 6a / 6b-7 Omkved: v 2 Herren gir mat til dem som sulter

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·      Til fortellingen: Herre over synden

·      Dialog om utreise og misjon

·      Forkynnerens bok

·       Samvittighet

·       Gi keiseren hva keiserens er

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 2. søndag etter pinse: 5 Mos 15,7-8.10-11 og 1 Joh 3,13-18 og Luk 16,19-31 er videreført på 21sit II.

Fork 12,1-7 er tatt ut: Tenk på din skaper mens du er ung, før det lir mot de år da du må si: "Jeg har ikke glede av dem." 1 Tim 6,6-12 og Luk 12,13-21 er videreført på 21sit III.

1977 - 24. søndag etter pinse: Amos 8,4-7 er flyttet til 1mai II. 1 Tim 2,1-6a er flyttet til Fast III. Matt 22,15-22 er videreført på 21sit I som har vers 15-22, og 17mai II som har vers 17-22. Jer 29,4-7 er videreført på 21sit I. Rom 13,7-8 er delt, slik at vers 7 er videreført på 21sit I og vers 8 er tatt ut: Bli ingen annet skyldig enn å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven (Ivaretatt med Jak 2,8 på 22sit III og 1mai II.). Mark 12,41-44 er flyttet til 8sit II, som har vers 37b-44. 37b-40 er ny tekst.

         2011: Jer 29,4-7 er videreført fra 24sepi II. Rom 13,1-7 er hentet fra tilleggstekst 24sepi som hadde vers 1-5, og vers 7 videreført fra 24sepi II som hadde vers 7-8. Vers 6 er ny tekst. Vers 8 er tatt ut: Bli ingen annet skyldig enn å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven (Ivaretatt med Jak 2,8 på 22sit III og 1mai II.). Matt 22,15-22 er hentet fra 24sepi I. 5 Mos 15,7-8.10-11 og 1 Joh 3,16-18 og Luk 16,19-31 er videreført fra 2sepi I. Fork 5,9-14 er ny tekst. 1 Tim 6,6-12 og Luk 12,13-21 er videreført fra 2sepi II.

         Overlappinger i 2011: Matt 22,15-22 overlapper med 17mai II som har vers 17-22. 1 Tim 6,6-12 leses også på Skap I. Luk 12,13-21 leses også på Høst I.

Prekenelementer

Til Matt 22,15-22: Hvor er Gud hen i vår ubegripelige verden?

Denne dagen gir langt på vei et svar.  "Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er." Hvordan kan Jesus si noe sånt? Han som ble jaget på flukt med sine foreldre straks han var født. Han som ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Hvordan kan han si at vi skal gi keiseren hva keiserens er, som om keiseren kan gjøre hva han vil, uten at Gud har noe med ham å gjøre?

         Jesus har ikke ubegrenset tillit til politiske myndigheter, han skiller ikke religion og politikk. Det er fordi verden er Guds skaperverk, at han kan si det han sier. Alle myndigheter står ansvarlig for Gud, og skal trekkes til ansvar for sin politikk. Tenk bare på alle profetordene mot kongene i Det gamle testamente.

         Det er ikke fordi Guds rike er i en helt annen verden, at Jesus kan si det han sier, men fordi Guds rike er midt i Guds verden. Gud har skapt de grunnleggende strukturer i skaperverket: familie og hjem, arbeidsliv og samfunnsliv, og menighetsliv. Disse strukturene skal vi respektere som Guds strukturer. Ingen skal ta seg til rette i et hjem, som om hjemmet er en privatsak uten ansvarlighet for Gud. Ingen skal ta seg til rette på arbeidsplassen eller i samfunnslivet, som om ikke alle er ansvarlige for Gud, både arbeidsgivere og arbeidstagere, både politikere og samfunnsborgere. Ingen skal ta seg til rette i en menighet. Der skal vi tjene.

Problemet er ikke at verden er Guds-forlatt, men at verden ikke kjenner sin Skaper. Gud har ikke sluttet å styre verden og gi menneskene liv. Men Guds verdensstyre forkludres av mennesker som har ryggen mot ham, i stedet for å møte ham med åpent blikk og åpen tillit, og spille på lag med ham.

 

Gudsfrykt

Ekteskap og arbeidsliv, øvrighet og menighet er Guds strukturer i denne verden, - derfor er gudsfrykt et stikkord for menneskenes liv i skaperverket. Jeg skal vise respekt for Guds strukturer, og lete etter hans vilje i ekteskapet og arbeidslivet, i politikken og menigheten. Jeg skal være redd for å ødelegge de fine bånd og strukturer som Gud har vevet denne verden sammen av. Jeg skal ikke ta meg til rette i disse strukturene, som om Gud ikke hadde sine fingre inn i dem!