Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

65 - 23. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 1,16-19

Kom, la oss gjøre opp vår sak

 

2 Tess 1,10b-12

Verdige det kallet dere har fått

 

Mark 10,28-31

Få hundre ganger så mye igjen

2014

Salme 73,23-28

Siden tar du meg opp i herlighet

 

2 Kor 5,4-10

Lønn for det onde og det gode

 

Joh 5,24-29

Å stå opp til livet eller til dom

 1997 1999 2007

Jes 51,11-16

Jeg er den som trøster dere

 

1 Tess 4,13-18

Når Herren kommer

 

Matt 24,35-44

Dagen og timen kjenner ingen

 2005

Fortelling: 1 Mos 3,1-24 Syndefallet og oppgjøret

Poetisk tekst: Salme 43, 1 / 3 / 4 Omkved: v5a Hvorfor stormer det i meg?

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

·       Endetiden - trussel eller trøst

·       Belte om livet - Velkommen skal du være

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 25. søndag etter pinse: Esek 37,1-5.10-14 er flyttet til 17sit III. 2 Kor 5,1-10 er videreført på 23sit II som har vers 4-10. Vers 1-3 er tatt ut: Om vårt jordiske telt rives ned, har vi i himmelen en bygning av Gud. Vi vil ikke bli avkledd, men overkledd. Joh 5,24-29 er overført til 23sit II. Dan 12,1-3 er tatt ut: Mikael skal komme (Se Åp 12,7 på Mikkel II.). De som har ført mange til rettferd, skal skinne som stjernene.  1 Kor 15,42-49 er flyttet til 17sit II som har vers 35-45. Vers 46-49 er tatt ut: Det første menneske var dannet av jorden, det andre er fra himmelen. Likesom vi har båret den jordiskes bilde, skal vi bære den himmelskes bilde (Ivaretatt med 1 Joh 3,2 på 3sit III). Joh 6,37-40 er flyttet til Minne I.

         2011: Jes 1,16-19 er hentet fra 18sepi I (vers 16-17) og 4sepå II (vers 18-19). 2 Tess 1,10b-12 og Mark 10,28-31og Matt 24,35-44 er nye tekster. Salme 73,23-28 er hentet fra 19sepi I. 2 Kor 5,4-10 og Joh 5,24-29 er hentet fra 25sepi I. Jes 51,11-16 er hentet fra Sist II som hadde vers 11-15. Vers 16 er ny tekst. 1 Tess 4,13-18 var tilleggstekst på 16sepi.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Prekenelementer

Til Joh 5,24-29: Kunne han ikke frelst alle?

Når Jesus frelser deg, så er det ikke fordi han elsker deg mer enn andre, men fordi han elsker både deg og din neste høyt nok til å frelse dere begge! Hvis Jesus ikke brød seg om andre enn deg, kunne han si: "Jeg frelser deg, samme hva du har gjort og hvor mange du har ødelagt livet for, - jeg bare setter en strek over din fortid."

         Dette kan kanskje høres vakkert ut i dine ører. Men hva synes naboen din om at du blir frelst på den måten? "Jasså," tenker naboen din, "er det sånn Jesus er? Bryr han seg ikke om det du har gjort mot meg. Hvis Jesus bare slår en strek over fortiden din, så er det meg han slår en strek over!"

         Fordi Jesus elsker naboen din like mye som han elsker deg, så frelser han deg ikke bare med et fingerknips, og glemmer alt du har gjort mot naboen din. Nei, han stiller tre betingelser:

1.   Den som hører mitt ord

2.   og setter sin tro til den frelsende Gud, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.

3.   De som har gjort det gode, skal stå opp til livet.

 

Jesus kunne ha frelst på en annen måte:

1.   Han kunne ha kuttet ut alt snakk om at du skal høre hans ord, for "Bibelen er jo så vanskelig å forstå!" Og han kunne kuttet ut alt snakk om at du skal sette din tro til ham, for "Det er jo så vanskelig å tro!" Han kunne frelst deg uten noen som helst betingelse. Da hadde han redusert deg til et null. Da hadde han ikke brydd seg om hva du ville, og hva du har gjort mot andre.

2.   Han kunne ha sagt at: "Bare du ber om tilgivelse, så skal du få det. Jeg er ikke så nøye med om du gjør det gode, du er jo en svak synder uansett." Da hadde han redusert naboen din til et null. Da hadde han ikke brydd seg om naboen din.

 

Det måtte et kors til for å sone dine synder. Og det måtte en gjen-fødelse til for å lede deg inn på den gode vei i forhold til naboen din.

 

Når Jesus setter opp disse betingelsene for å frelse deg, så frelser han på en måte som tar både deg og naboen din på alvor. Jesus reiser mennesker opp. Han reduserer oss ikke til et null. Han reiser oss opp til ansvar på korset, og han reiser oss opp til det gode, evige liv i oppstandelsen.