Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

69 - 27. søndag i treenighetstiden

 

Når påsken er så tidlig

at det er så mange som 27 søndager i treenighetstiden,

leser vi de tekstene som ikke ble lest i slutten av åpenbaringstiden.

 

På 27. søndag i treenighetstiden, leser vi tekstene på

3. søndag i åpenbaringstiden.