Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

70 - Domssøndagen / Kristi kongedag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 57,14-16

Jeg vil ikke evig føre klagemål

 

Åp 20,11-13

Livets bok

 

Matt 25,31-46

Dommen

 2003 2005 2007

Job 28,20-28

Å frykte Herren, det er visdom

 1995

Kol 1,9-14

Et liv som er Herren verdig

 

Matt 25,1-13

Brudepikene

 1996 2018

5 Mos 30,15-20

Valget mellom liv og død

 

1 Kor 15,22-28

De som hører Kristus til

 

Joh 9,39-41

Til dom er jeg kommet

 

Fortelling: Joh 18,33-37 Jesus og Pilatus

Poetisk tekst: Salme 138, 4 / 5 / 6 Omkved 8b Jordens konger skal prise deg

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

Oversikt over andre prekensider

 

·       Det gamle og det nye menneske
- Kolosserbrevet

·       Fortapelse

En ny menighetsutgave av
LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelsesskriftene.

Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Siste søndag i kirkeåret (Domssøndag): Jes 65,17-19 er flyttet til 2sia II. Åp 20,11-13 og Matt 25,31-46 er videreført på KrKo I. Jes 51,11-15 er flyttet til 23sit III, og utvidet til vers 11-16. Vers 16 er ny tekst. Åp 22,12-17 er flyttet til 6siå III. Matt 25,1-13 er videreført på KrKo II.

1977 - 26. søndag etter pinse: Amos 4,6-8.12-13 er tatt ut: Jeg holdt regnet tilbake, likevel vendte dere ikke om. Gjør deg klar til å møte din Gud (Delvis ivaretatt med Luk 12,20 på 21sit III og Høstt I.). 1 Tess 5,1-5 er tatt ut: Herrens dag kommer som en tyv (Ivaretatt med Luk 12,39 på 6siå II.). Dere er lysets barn (Ivaretatt med Ef 5,8 på 3sif I og Rettf II.), så dagen skal ikke overrumple dere. Luk 17,20-30 er tatt ut: Guds rike er iblant dere. Likesom lynet lyser skal Menneskesønnens komme være. Som i Noahs dager (Ivaretatt med Matt 24,37-41 på 23sit III.).

1977 - 27. søndag etter pinse: Salme 98,1-9 er tatt ut: Syng en ny sang for Herren (Ivaretatt med Salme 40,4 på 16sit I.). Herren har gjort sin frelse kjent og vist sin rettferd for folkene (Ivaretatt med Jes 42,1 på 2siå I). Havet skal bruse og elvene klappe i hendene (Ivaretatt med Jes 55,12 på Såm I.). 1 Kor 15,24-28 er videreført på Sist III som har vers 22-28. Vers 22-23 er ny tekst. Matt 13,31-33 er tatt ut: Lignelsene om sennepsfrøet og surdeigen (Ivaretatt med Luk 13,18-21 på 5sip II.).

         2011: Jes 57,14-16 er hentet fra tilleggstekst på 12sepi. Vers 16 er ny tekst. Åp 20,11-13 og Matt 25,31-46 er videreført fra Sist I. Job 28,20-28 er ny tekst. Kol 1,9-14 var tilleggstekst på 2på. Matt 25,1-13 er videreført fra Sist II. 5 Mos 30,15-20 er hentet fra 7sepi I som hadde vers 11-16, og 17mai II som hadde vers 19-20a. Vers 17-18 og 20b er ny tekst. 1 Kor 15,22-28 er hentet fra 27sepi I som hadde vers 24-28. vers 22-23 er hentet fra tilleggstekst Pådag. Joh 9,39-41 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Matt 25,31-46 overlapper med vers 31-40 på Rettf I. 5 Mos 30,15-20 overlapper med vers 19-20a på Olsok II.

Prekenelementer

Til Matt 25,14-30: Dommen og gleden

Dette er ingen rørende historie. Jesus kunne ha fortalt denne historien slik at den ble rørende. For eksempel kunne han sagt at den som fikk fem talenter brukte dem til å leve i sus og dus, mens Askeladden brukte sin ene talent til det som gledet Kongen. Jesus kunne fortelle slike historier også, - om den flotte fariseeren som står i tempelet og skryter, mens den stakkars tolleren bøyer sitt hjerte for Gud. Lignelsen om talentene er ikke rørende. Den handler om hvor farlig det er å tenke smått om det en har, så en gjemmer det bort.

 

En rettferdig dommer

Herren i fortellingen virker unødig hard. Han har flere trekk som ikke stemmer med Gud. Jesus brukte sammenligninger som tilhørerne kunne kjenne seg igjen i. De forstod nok godt hva som skulle sammenlignes med Gud, og hva som bare var en del av fortellingen. På dommens dag skal ikke Gud oppleves urettferdig. Da skal alle anerkjenne hans rettferdighet, enten de går fortapt eller blir frelst.

 

Inn til Herrens glede

Kanskje kan det kaste lys over teksten, hvis vi bytter ut ordet talenter med mennesker?

         "Se!" sa den ene, glad. "Du gav meg fem mennesker som viste meg troens vei, mor og far og tre faddere. De plantet evangeliet inn i meg, og du gav meg fortellerglede. Se, jeg har med meg mannen min, og datteren min og en tante og to naboer. Du gav meg fem mennesker. Se, her har jeg med meg fem til!"

         "Se!" sa den andre, stolt. "Du ga meg to mennesker som viste meg troens vei, en bestemor og en onkel. De plantet evangeliet inn i meg, og du gav meg evne til medynk. Se, jeg har med meg den jeg lå på sykehuset sammen med, og jammen fikk jeg med en av legene også. Du gav meg to mennesker. Se, jeg har med meg to til!"

         "Det er bra," sier Herren. "Og her skal dere møte mange flere. Kom inn til min og deres glede. Dere har hatt med mange flere enn dere er klar over. Her skal dere møte slektninger og naboer som vil overraske dere!"

         "Nei, altså," sa den tredje nølende. "jeg ville ikke trenge meg inn på noen. Andre er vel like gode mennesker som meg. Kanskje ville jeg bare stå i veien for dem. Jeg er ikke noe god til å argumentere. Dessuten er vel all tro et Guds under i den enkeltes liv. Så da tenkte jeg at det ikke var så viktig med hva jeg sa eller gjorde. - Men nå ser jeg at jeg bare har brukt tynne unnskyldninger. Jeg har ikke sluppet Jesu kjærlighet inn i hjertet mitt. I praksis har jeg spolert frelsen både for naboene og meg selv."

 

Se også prekenelementer til 23. søndag i treenighetstiden