Ressurssider til

LA TEKSTENE TALE

En håndbok til Tekstbok for Den norske kirke

av Harald Kaasa Hammer

Utgitt av Eide forlag 2011

Bokbestilling: Eide forlag

Gå til hovedsiden

71 - Lysmesse

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 42,5-6

Et lys for folkeslagene

 

2 Kor 4,6

Lyset i våre hjerter

 

Joh 1,9-12

Lyset kom til verden

2006

Salme 119,101-105

Ditt ord er et lys på min sti

 1998

1 Joh 2,7-13

Det sanne lys skinner

 

Luk 1,76-79

Gjeste oss som en soloppgang

 

Salme 89,12-18

De som vandrer i ditt åsyns lys

2007

Åp 22,1-7

Herren skal lyse

 

Joh 8,12

Jeg er verdens lys

 1998 2002 2008

Fortelling: Luk 2,22-40 Jesus blir båret frem i tempelet

Poetisk tekst: Salme 121, 6 / 7 / 8 Omkved: v 5 Herren er din vokter

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

·       .

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen er ny i 2011.

         2011: Jes 42,5-6 er ny tekst. 2 Kor 4,6 er hentet fra tilleggstekst på KrÅp. Joh 1,9-12 er hentet fra Juled I. Salme 119,101-105 og 1 Joh 2,7-13 og Salme 89,12-18 er nye tekster. Luk 1,76-79 er hentet fra tilleggstekst 3sia. Åp 22,1-7 var tilleggstekst på AH. Joh 8,12 er hentet fra KrÅp II.

         Overlappinger i 2011: Jes 42,5-6 overlapper med Treen I som har vers 5-10. 2 Kor 4,6 overlapper med KrÅp III som har vers 1-6 og Olsok II som har vers 6-11.

Prekenelementer

Hva betyr det å vandre i lyset?

Å vandre i lyset betyr at andre skal kunne se hva vi gjør, at det vi gjør kan tåle dagens lys. Når vi har noe skummelt på gang, da søker vi inn i skyggen og samles på mørke steder. Jesus inviterer oss til et gjennomsiktig liv, et liv som tåler at andre ser hva vi gjør.

         Det betyr ikke et feilfritt liv. Når Johannes skriver om å vandre i lyset, skriver han straks om soning og rensing fra synd også. Et liv i lyset er ikke et feilfritt liv, men et liv i oppgjør og tilgivelse. Det betyr at jeg vil det Gud vil, at jeg vil det gode, - og når det går galt, så søker jeg oppgjør og tilgivelse hos Gud. Det er det som kalles rettskaffenhet. Det kreves ikke feilfrihet, men rettskaffenhet.

 

En kristen har to viljer inne i seg: På den ene siden viljen til det vonde, viljen til å gå snikveier, og å la andre betale for min frihet til å gjøre som jeg vil, - og på den annen side en ny og god vilje som Jesus lyser inn i personligheten min, så jeg vil det som Jesus vil, fordi jeg vet at det han vil, det er det beste for alle. Samme hvor lenge jeg lever i lyset, vil jeg ha den vonde viljen med meg. Men Jesus hjelper meg å nagle den vonde viljen fast på korset, så den ikke lenger får makt over meg.

         Når jeg merker at den vonde viljen begynner å røre på seg, kan jeg si: "Ligg stille! Du er død! Du skal ikke få makt over meg, for jeg er sammen med en som er sterkere enn deg!"

         Det er å leve i lyset! Det er å velge lyset! Og vi skal velge lyset hver dag, - helt til den dag da den vonde viljen skal trekke sitt siste sukk og legges i graven.