Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

72 - Kyndelsmesse

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Sam 1,21-28 Hanna får Samuel

 

1 Joh 1,1-4 Livets ord

 

Luk 2,22-40 Jesus blir båret frem i tempelet

1996 1998 2000 2007

Fortelling: Luk 2,22-40 Jesus blir båret frem i tempelet

Poetisk tekst: Salme 121, 6 / 7 / 8 Omkved: v 5 Herren er din vokter

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

·       .

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen er ny i 2011.

    2011: 1 Sam 1,21-28 er ny tekst. 1 Joh 1,1-4 er hentet fra Julen I som hadde vers 1-3. Vers 4 er ny tekst. Luk 2,22-40 er hentet fra Sejul I som hadde vers 25-38. Vers 22-24 og 39-40 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: 1 Sam 1,21-28 leses også på MB III. 1 Joh 1,1-4 leses også på Jnatt A og Julaft A. Luk 2,22-40 overlapper med vers 25-35 på Romj III, og vers 36-38 på Romj II.

Prekenelementer

Til Luk 2,22-40: Med andre øyne

Av og til, når vi holder på med noe vanskelig, spør vi andre om hjelp: "Kan du se på dette...?" Ofte er det en hjelp å låne en annens øyne. De ser ting fra en annen vinkel. De hjelper oss å se med nye øyne på det vi har lurt på. I dag skal vi se på Jesus-barnet med to andre øyenpar: Det er øynene til to eldre mennesker, Simeon som bodde i Jerusalem og en profet som het Anna, Fanuels datter.

 

De stille i landet

Det er et vakkert bilde som tegnes av disse to som "ventet på frelsen for Jerusalem". I Salmenes bok finnes en helt spesiell beskrivelse av slike som Simeon og Anna Fanuels datter: "De stille i landet" (Salme 35,20). Er det ikke et vakkert uttrykk?! Midt i et folk som hadde mistet mål og foipliktelse, midt i et folk som lot uretten blomstre, fantes det noen rettskaihe Og gudfryktige, som ventet trofast på den tid Herren ville gi, i stedet for å ta skjeen i egen hånd og provosere frem en løsning før tiden. Legg merke til beskrivelsen av Simeon: Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på tiden som skulle komme med trøst for Israel. Luk 2,25.

 

Et språk som alle kan forstå

Da Gud sendte en for å frelse oss, sendte han sin egen Sønn, sin eneste, som et lite barn. Et barn er et språk som alle mennesker kan forstå, - i hvert fall kan vi begripe det, gripe om det, løfte det opp, og holde det inn til oss. Og dermed er livet vårt forandret.

         Slik er det å bli frelst også. Det er ikke bare å si noe, eller å kunne noe. I Bibelen kalles det en ny fødsel. En fødsel er begynnelsen på et liv, noe nytt er skapt og begynt, og det forandrer livet ditt. På forhånd kan en lure og planlegge og bekymre seg. Vi kan tenke slik: "Jeg egner meg ikke som mor, jeg er ikke typen på å bli far. Jeg er ikke typen på å bli kristen, jeg tror ikke jeg egner meg for det."

         Jeg fortalte en venninne hvordan min tilværelse ble helt forandret da jeg ble bestefar, alle forandringer jeg gjorde for å få tid til å være bestefar, og alt jeg ikke kunne tenkt meg på forhånd. Da sa hun: "Det der har ikke jeg tid til. Jeg har altfor mange viktige ting jeg må få gjort." Men nå er hun blitt en helt tussete bestemor, og det er masse som ikke er det minste viktig lenger!

Sånn er det å bli en kristen også. Jeg kan ville det på forhånd, eller være skeptisk på forhånd, og lure på om jeg kan passe. Men så er det å bli kristen å få et levende menneske tett innpå seg. Som å ta opp et barn, og merke at det er masse som ikke er viktig lenger. Eller å møte Jesus som voksen, med alle hans utfordringer, og hans lune vennskap.