Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

73 - Samefolkets dag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Mos 2,4-9

Gud formet mannen av jord

 2003

Gal 3,26-29

Dere er alle én i Kristus

 1999

Matt 5,13-16

Jordens salt og verdens lys

 1997 2001 2005 2005-komm

Salme 126,1-6

Så med tårer, høste med jubelrop

 

Fil 4,4-9

Gled dere i Herren

 

Matt 22,34-40

De to store bud

 1997 1999 2001 2003

2 Mos 3,1-6

Moses og tornebusken

 

Apg 2,1-12

Pinsedagen

 

Joh 21,9-13

Jesus møter disiplene

 2000

Fortelling: 1 Mos 2,4b-25 Skapelsen

Poetisk tekst: Salme 33, 6 / 9 / 11 Omkved: v 12 Det folk som har Herren til Gud

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

·       .

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen er ny i 2011.

         2011: 1 Mos 2,4b-25 er hentet fra 1sif I som har vers 8-9, og fra 21sepi II som har vers 18-24. Vers 4b-7 og 10-17 og 25 er ny tekst. Gal 3,26-29 er hentet fra tilleggstekst på Nydag. Matt 5,13-16 er hentet fra AH II. Salme 126,1-6 er hentet fra 3sepå II. Fil 4,4-9 er hentet fra 4sia I som hadde vers 4-7, og fra 17mai I som hadde vers 8-9. Matt 22,34-40 er hentet fra tilleggstekst 2jul. 2 Mos 3,1-6 er hentet fra KrFo II. Apg 2,1-12 er hentet fra Pidag I som hadde vers 1-11. Vers 12 er ny tekst. Joh 21,9-13 er hentet fra 1sepå II som hadde vers 1-14.

         Overlappinger i 2011: Den eneste tekst som ikke overlapper med andre, er Matt 22,34-40. Parallellteksten Mark 12,28-31 leses på 8sit III. 1 Mos 2,4b-25 overlapper med vers 4b-15 på Skap II, og med vers 4b-9 på Pidag I. Gal 3,26-29 overlapper med vers 23-29 på 2sit II. Matt 5,13-16 leses også på AH II. Salme 126,1-6 leses også på 6siå I. Fil 4,4-9 overlapper med vers 4-7 på 4sia II. 2 Mos 3,1-6 leses også på KrFo II. Apg 2,1-12 overlapper med vers 1-11 på Pidag A. Joh 21,9-13 overlapper med vers 1-14 på 2sip I.

Prekenelementer

Til Matt 22,34-40: Av all din kraft, men ikke mer

Når Gud vil at alle slags mennesker skal bli frelst, betyr ikke det at han krever et minste felles multiplum av alle mennesker, noe alle kan prestere, uansett hvor lite de har fått utlevert. Nei, han krever alt av hver enkelt.

         Guds krav kan av og til kjennes overmenneskelige: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.» Mark 12,30

         Du kjenner kanskje at hjertet ditt er så slitent, at sjelen din er som en tåke, at forstanden din holder på å sprenges, og at kraften din lekker ut gjennom tusen hull. Så står Gud der og krever et helt hjerte og en hel sjel, all din forstand og all din kraft! Ja, da er veien kort til fortvilelse.

         Men det går an å lese dette budet på en annen måte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.» Da er det ikke rare greiene han krever. Han venter bare at du legger ditt slitne hjerte til ro hos ham, at han får lyse seg inn i sjelens tåke, at han får lege din forstand, og at han får samle sammen alle de små kreftene dine i sine store hender. (Rom 12,3)

         Gud krever alt. Men ikke mer.