Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

74 - 1. mai

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 58,6-10

Den rette faste: å bryte åk

 2003

1 Joh 4,16-21

Fordi han elsket oss først

 

Luk 6,31-36

Gjør godt og vær barmhjertige

 

Amos 8,4-7

Dere tråkker fattigfolk ned

 

Jak 2,1-9

Rike og fattige i menigheten

 

Luk 14,12-14

Innby fattige og uføre

 

2 Mos 2,23-25;3,7-10

Nødropet har nådd opp til meg

 

Jak 5,1-6

Lønnen dere holdt tilbake

 

Matt 20,25-28

Ikke for å la seg tjene

 

Fortelling: Luk 16,19-31 Den rike mann og Lasarus

Poetisk tekst: Luk 1, 51 / 52 / 53 Omkved: v 50 Han gjorde storverk med sin arm

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

 

·       Du skal ikke dømme!

·       Kristen på arbeidsplassen

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 1. mai: Amos 5,14-15 er flyttet til Rettf II og er utvidet vers 11-15. Vers 11-13 er ny tekst. 1 Joh 4,16-21er videreført på 1mai I. Luk 6,36-38 er flyttet til 9sit III og er utvidet til vers 36-42. Vers 39-42 er ny tekst. Mika 6,8 er flyttet til 15sit I og utvidet til vers 6-8. Vers 6-7 er ny tekst. Jak 4,13-17 er tatt ut: I stedet for å si: "I morgen drar vi." Skulle dere si: "Om Herren vil." Den som vet hva godt han burde gjøre og ikke gjør det, han synder. Luk 6,31-35 er videreført på 1mai I og utvidet til vers 31-36. Vers 36 var med i Luk 6,36-38 på 1mai I.

         2011: Jes 58,6-10 var med på Aske I som hadde vers 5-9a. Vers 5 er tatt ut, men er med på Aske III. Vers 9b-10 er ny tekst. 1 Joh 4,16-21 er videreført fra 1mai I. Luk 6,31-36 er videreført fra 1mai II. Vers 36 var med på 1mai I. Amos 8,4-7 er hentet fra 24sepi I. Jak 2,1-9 var tilleggstekst på 24sepi. Luk 14,12-14 var tilleggstekst på 8sepi. 2 Mos 2,23-25;3,7-10 og Jak 5,1-6 er nye tekster. Matt 20,25-28 er hentet fra Olsok II. Luk 16,19-31 er hentet fra 2sepi I.

         Overlappinger i 2011: Jes 58,6-10 overlapper med vers 4-10 på Aske III. 1 Joh 4,16-21 overlapper med vers 18-21 på Enh II. Jak 2,1-9 leses også på 22sit III.

Prekenelementer

(ooo Se håndskrevet manus fra Drangedal.)