Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

75 - 17. mai

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 127,1-3

Hvis ikke Herren bygger huset

 1999

Apg 17,22-25 og 26-31

Han gir liv og ånde til alle

 2005

Luk 1,50-53

Fra slekt til slekt

  1992 1997 2001 2002 2006 2010

1 Krøn 29,10-14

Vi gir det vi har fått av deg

 

1 Tim 2,1-4

Be for konger

 

Matt 22,17-22

Gi keiseren hva keiserens er

 2001 2007

5 Mos 8,11-14

Vokt deg så du ikke glemmer

 

1 Kor 4,7

Hvem har satt deg høyere?

 

Luk 17,11-19

Den takknemlige samaritan

 2003

Fortelling: Luk 15,1-10 Sauen og sølvmynten

Poetisk tekst: Salme 127, 1b / 2a Omkved: v 1a Hvor skal min hjelp komme fra?

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Lengsel og omvendelse

·       Takk

·       For at dere skal bli frelst

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 17. mai: Salme 127,1-2 er videreført på 17mai I og utvidet til vers 1-3. Vers 3 er ny tekst. Fil 4,8-9 er flyttet til Same II som har vers 4-9. Luk 1,50-53 er videreført fra 17mai I. 5 Mos 30,19-20 er flyttet til KrKo III som har vers 15-20. Vers 15-16 var med på 7sepi I. Vers 17-18 er ny tekst. Fil 3,12-16 og Joh 12,35-36 er videreført på 17mai II.

         2011: Salme 127,1-3 er videreført fra 17mai I, som hadde vers 1-2. Apg 17,22-25 og 26-31 er hentet fra 22sepi I som hadde vers 22-32. Vers 32 er tatt ut: Da de hørte om oppstandelsen, gjorde de narr (Ivaretatt med Apg 26,24 på Sfpi II.). Noen sa: Dette vil vi høre mer om siden. Luk 1,50-53 er videreført fra 17mai I. 1 Krøn 29,10-14 er ny tekst.1 Tim 2,1-4 er hentet fra 24sepi I som hadde vers 1-6a. Vers 5-6a er med på Fast III. Matt 22,17-22 er hentet fra 24sepi I som hadde vers 15-22. Vers 15-16 er med på 21sit I. 5 Mos 8,11-14 er hentet fra Ving II som hadde vers 7.11-18. Vers 7.15-18 er med på 12sit II. 1 Kor 4,7 er ny tekst. Luk 17,11-19 er hentet fra 15sepi I.

         Overlappinger i 2011: Apg 17,22-25 og 26-31 overlapper med vers 22-34 på Treen III. Luk 1,50-53 overlapper med vers 46-55 på 4sia I og MB II. 1 Tim 2,1-4 overlapper med vers 1-6a på Fast III. Matt 22,17-22 overlapper med vers 15-22 på 21sit I. 5 Mos 8,11-14 overlapper med vers 7.11-18 på 12sit I. Luk 17,11-19 leses også på Høstt II.

Prekenelementer

Til Luk 1,50-53: Å spille på lag med Gud

Jesus lærte menneskene hvor viktig det er å spille på lag med han som har skapt oss, han som gir oss livet. Det er Gud som gir oss livet hvert sekund. Han gir krefter til hver muskel i kroppen min.

 • Enten jeg bruker armen til å slå med, eller til å hjelpe med,
 • enten jeg bruker føttene til å gå dit noen trenger en håndsrekning, eller jeg bruker dem til å stikke av med,
 • enten jeg bruker tunga til å gi noen et godt ord, eller jeg sårer dem i stedet,
 • enten jeg bruker munnen til å be eller banne,

- så er det Gud som gir krefter til hver muskel, hvert eneste sekund jeg lever.

 

Derfor er det ganske naturlig og logisk at det er best at å spille på lag med vår Skaper, best for oss selv og best for barna våre. Jesus brukte et spesielt ord om å spille på lag med skaperen: å frykte Gud. Å frykte Gud kan bety to ting. Det kan bety å være redd for Gud, men i Bibelen brukes det om noe annet: Gudsfrykt er å være redd for å ødelegge det Gud holder på med. Å frykte Gud er å ha respekt for Guds måte å ordne skaperverket sitt på.

 

Jeg har stor respekt for elektrikeren jeg har hatt i huset vårt. Jeg redd for å ødelegge det han har gjort, for eksempel hvis jeg setter en spiker gjennom ledningen han har strukket i veggen. Jeg vet også at det er farlig å ta seg til rette med det elektriske anlegget:

 • Jeg kan få støt.
 • Hvis det begynner å brenne fordi jeg har tuklet med det elektriske anlegget, får jeg ikke dekket skadene av forsikringsselskapet.
 • Men det alvorligste er at jeg setter familien min i fare.

 

Vi som bor i Nøtterøy og Tjøme kommuner har fått en bibel fra Nøtterøy og Tjøme energi as. Der står det hva vi har lov til og ikke har lov til. Jeg kaller det en bibel, fordi den slutter med Jesu siste ord: "Vi leverer strøm ... helt til Verdens Ende!"

I paragraf 1 står det at strømleverandøren kan frakoble et anlegg uten nærmere varsel dersom kunden bruker elektrisk kraft til å skade strømleverandøren eller andre kunder.

        

Det skulle bare mangle! Hvis jeg bruker strømmen til å ødelegge strømnettet, eller til å ødelegge for naboen min, så må Nøtterøy og Tjøme energi as være temmelig dumsnille hvis de ikke skrur av strømmen min.

 

Dere skjønner sikkert sammenligningen: Hvis det virkelig er slik at Gud er min skaper, og han er den som gir meg krefter hvert sekund,

 • da er det temmelig risikabelt hvis jeg bruker Guds krefter i beina mine til å stikke av når noen trenger meg,
 • da er det temmelig risikabelt å bruke Guds krefter i armene mine til å slå med,
 • og bruke Guds krefter i tunga mi til å såre dem som Gud er glad i,
 • og bruke Guds krefter i tunga til å banne med.

 

Det er risikabelt å bruke kroppsdelene Gud har gitt meg på den måten, for Gud kan snu om på alt. Maria sang om det: "Han sprer dem som går med hovmodstanker, og støter herskere ned fra tronen, men de små opphøyer han. Guds miskunn varer fra slekt til slekt for dem som frykter ham." Slik sang Maria. Guds miskunn betyr Guds godvilje. Dersom vi spiller på lag med Gud, og tar på alvor at han gir oss krefter hvert sekund, da har vi Guds godvilje. Dersom vi bruker kreftene han gir til å motarbeide hans gode vilje for oss og våre medmennesker og skaperverket, da kan vi ikke vente at godviljen hans varer særlig lenge. Gud er ikke dumsnill, heller!