Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

76 - Sankthansdagen / Jonsok

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Dom 13,2-7.24-25

Samsons fødsel

 

Hebr 11,1-2.32b-34.38-40

Forbilder i tro

 

Luk 1,5-17

Løftet om døperens fødsel

 

Mal 4,5-6

Jeg sender Elia til dere

2001 2003

Apg 13,16-26

Johannes forkynte omvendelse

 

Matt 11,7-14

Johannes er Elia

 2000 2001 2002 2003

1 Mos 1,11-19

Gud skapte sol og måne

 

Apg 14,8-18

Dere må vende om til skaperen

 

Joh 1,1-8

Johannes skulle vitne om lyset

1996 1997 1998 1999 2002 2003

Fortelling: Luk 1,5-25 Løftet om døperens fødsel

Poetisk tekst: Luk 1, 76 / 77 / 78 / 79 Omkved v 68 Profet for den høyeste

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

·       .

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Sankthans (Jonsok): Mal 4,5-6 er flyttet til Jonsok II. Apg 19,1-6 er flyttet til 2siå I som er utvidet til 18,24-19,7. Apg 18,24-28 og 19,7 er ny tekst. Joh 10,40-42 er tatt ut: Jesus dro til det stedet hvor Johannes hadde døpt. Mange sa: "Alt Johannes sa om denne mannen var sant." Og mange kom til tro på Jesus.

    2011: Dom 13,2-7.24-25 og Luk 1,5-17 og Apg 13,16-26 er nye tekster. Hebr 11,1-2.32b-34.38-40 er flyttet fra 20sepi II som hadde vers 1-4.7-10. Vers 2-4 og 7-10 er tatt ut: I tro forstår vi at verden er skapt av Gud, og at Abel bar frem et bedre offer enn Kain (Ivaretatt med 1 Mos 4,4-5 på 1sif II.). I tro bygde Noah arken og ble arving til troens rettferdighet. I tro dro Abraham ut, uten å vite hvor han kom. Mal 4,5-6 er videreført på Jonsok I. Matt 11,7-14 er hentet fra 3sia I som hadde vers 2-10, og fra 3sia II som hadde vers 11-19. 1 Mos 1,11-19 er hentet fra tilleggstekst på 8sepi. Apg 14,8-18 er hentet fra Høstt I. Joh 1,1-8 er hentet fra Juledag I som hadde vers 1-5[6-8]9-14. Alle disse versene er videreført på Juled A.

         Overlappinger i 2011: Hebr 11,1-2.32b-34.38-40 overlapper med vers 11-16.39-40 på AH III. Mal 4,5-6 overlapper med Mal 4,4-6 på 3sia III. Matt 11,7-14 overlapper med vers 2-11 på 3sia I. Joh 1,1-8 overlapper med vers 1-14 på Juled A.

Prekenelementer

(ooo Se tale om Johannes)