Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

77 - Olavsdagen / Olsok

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jer 1,17-19

Jeg gjør deg til en fast borg

 

Åp 12,10-11

Anklageren er styrtet

 

Joh 12,24-26

Hvetekornet

 2002 2004 2006 Bok

5 Mos 30,19-20a

Velg livet

 

2 Kor 4,6-11

Skatten i leirkrukker

 

Luk 9,23-26

Hva gagner det et menneske

 

2 Sam 23,1-4

Å styre folket med rettferd

 

Apg 20,17-24

Avskjedstalen i Milet

 2003

Luk 22,24-27

Hersker eller tjener

 

Fortelling: 1 Mos 12,1-5; 15,1-6; 17,15-27 Guds løfter til Abraham

Poetisk tekst: Salme 33, 13 / 14-15 / 16 Omkved: v 12a Herren ser hvert menneske

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Tilgivelse og tilhørighet

·       Inntoget i Jerusalem

·       Korsfestet med Kristus

·       En tro det er verdt å dø for

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

ooo Ev i 1. rekke er endret

1977 - Olavsdagen (Olsok): Salme 33,12-22 er tatt ut: Salig er det folk som har Herren til Gud. Fra himmelen ser Gud hvert menneske. Herrens øye hviler på dem som frykter ham. Ef 2,11-14 er flyttet til Enh I, som har vers 11-18. Vers 17-18 var med på Pinsed II. Vers 15-16 er ny tekst. Luk 22,24-27 er videreført på Olsok III. Esek 18,29-32 er tatt ut: Vend om, det er ikke min vilje at dere skal dø, men leve. Ef 4,17-21 er tatt ut: Lev ikke lenger som hedningene. De er fremmede for livet i Gud. Slik har dere ikke lært Kristus å kjenne. Matt 20,25-28 er flyttet til 1mai III.

         2011: Jer 1,17-19 er hentet fra 2jul I. Åp 12,10-11er hentet fra tilleggstekst på 2sif. Joh 12,24-26 er hentet fra Sførf II. 5 Mos 30,19-20a er hentet fra 17mai II. 2 Kor 4,6-11 er hentet fra Høstt II, som hadde vers 6-10, og fra 8sepi I som hadde vers 8-12. Luk 9,23-26 og 2 Sam 23,1-4 er nye tekster. Apg 20,17-24 er hentet fra 10sepi II. Luk 22,24-27 er videreført fra Olsok I.

         Overlappinger i 2011: Joh 12,24-26 overlapper med Joh 12,20-33 på Fast II. 5 Mos 30,19-20a overlapper med vers 15-20 på Sist III.

 

Prekenelementer

Til Luk 9,23-26: Så rart å være edderkopp!

Har du sett et edderkoppnett en tidlig morgen? - når tusen duggperler glitrer i trådene? Og du står og undrer deg og sier «Så rart!» - «Så rart å være edderkopp,» synger Inger Hagerup.

Så rart å være edderkopp med nøste i sin egen kropp og spinne alle dage,

men hvordan kan den gjemme på så mange kilometer tråd i slik en liten mage?

 

Kanskje har du sett det? Plopp, så henger det en edderkopp foran nesen din. Du ser opp, og ser ingen tråd, men du vet at den er der, selv om du ikke kan se hvor den kommer fra. Hvis du lar edderkoppen henge der, kan du se at den finner et sted å feste tråden. Så krabber den opp et stykke. Den venter på et vindpust, og så seiler den bort til en gren og fester en tråd der. Og så er det opp igjen og vente nye vindpust, så han kan finne flere ankerfester for nettet sitt. Og han klatrer og fester tråder, og klatrer og fester tråder.

Når nettet er ferdig, kan han klatre rundt og bite over de trådene han ikke trenger lenger. Jeg vet ikke hvor gode øyne en edderkopp har. Men når han går rundt og pusser på nettet, så stanser han kanskje ved den første, lange tråden. Han titter oppover tråden og ser at den forsvinner i ingenting. Så tenker han kanskje at han kan da ikke ha bruk for noe som forsvinner i ingenting. Så biter han over den tråden også. - Og dermed raser hele nettet sammen.

 

Kristenretten

Det er nok mange som føler at dette er situasjonen i vårt land i dag. Kristenretten lærte oss å ha respekt for Gud og mennesker. Kristenretten løftet opp den fattige og stakkaren og gav ham og henne menneskeverd. Vi kan alltid bli bedre til dette, for det er så mange som vil tråkke på andre for å komme opp selv. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på krenkelser av menneskeverdet både i vår tid og på Olav den helliges tid. Men ideen om alle menneskers verd ble lagt inn i folket vårt med kristenretten. Kristenretten sa at den som krenker et menneskes verd får med Gud å gjøre.

Ordsp 14,31 Den som er hard mot en stakkar, håner hans skaper, den som er mild mot de fattige, ærer Gud.

 

Men vil Norge rase sammen av den grunn?

Er det norske samfunn et vakkert edderkoppnett som faller sammen dersom myndighetene biter over tråden som går oppover og ender der vi ikke kan se? Vil samfunnet falle sammen dersom vi mister respekten for vår skaper? Vil lovløsheten overta dersom gudsfykten blir borte?

 

Det er ikke sikkert. For det er ikke slik at Gud er avhengig av at verden holder tak i ham. Gud holder tak i verden. Den er hans skaperverk, enten vi tror det eller ikke. Gud kan bruke mennesker som ikke tror på ham. En kjøpmann kan bare være opptatt av penger, men for å få penger må han skaffe oss mat og bidrar til at livet holdes oppe på jorden. En lege kan bare være opptatt av karriere og berømmelse, men for å bli berømt må han hjelpe mennesker med våre sykdommer og lidelser.

 

Dessuten skriver Gud sine lover inn i alle menneskehjerter, enten de tror på ham eller ikke.

Rom 2,14-15 Når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem.

 

Gud er alle menneskers skaper, enten de vet det eller ikke. Gud kan bruke mennesker som ikke tror på ham. Derfor kan troende og ikke-troende arbeide sammen til menneskenes beste i politikk og næringsliv. Det har mange av oss erfart. Det er ikke absolutt nødvendig å tenke likt for å arbeide sammen, selv om det kan være en fordel. Det er ikke nødvendig å se like langt fremover for å kunne dra i samme retning, selv om det er en fordel. Alle mennesker av god vilje kan arbeide sammen for å nå gode mål.

 

Men Gud vil ikke bare styre mennesker, han vil frelse mennesker

Han vil åpne våre øyne så vi ser, så vi forstår at Gud ser, og så vi kan spille på lag med vår skaper. Han vil ikke bare være vår skaper. Han vil være vår Far! Han roper til oss bakfra, og ber oss snu oss rundt og møte blikket hans. Da vil han også vise oss de store sammenhenger i livet og i tilværelsen.