Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

78 - Mikkelsmesse

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

2 Mos 23,20-22

Jeg sender en engel foran deg

 

Hebr 1,5-14

Englene sendes for å hjelpe

 

Matt 18,1-6.10-11

De små har engler hos Gud

 

Salme 91,1-2.9-16

Han gir sine engler befaling

 

Åp 12,1-10

Dragen ble kastet ned

 

Luk 10,1-2.16-20

Jeg så Satan falle ned

 

1 Mos 28,10-19a

Jakobs drøm

 1998

Hebr 2,4-10

En kort tid lavere enn englene

 

Joh 1,47-51

Se Guds engler stige opp og ned

 2006

Fortelling: Apg 12,1-17 Herrens engel satte Paulus fri

Poetisk tekst: Salme 103, 19 / 20 / 21 Omkved: v 22a Lov Herren, dere hans engler

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

·       Forsakelsen

·       Jesus er den sterkeste

·       Tegn og tro

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Mikkelsmesse var ny i 1999: Dan 6,17-24 er tatt ut: Daniel i løvehulen. Åp 12,7-12 er videreført på Mikkel III som har vers 1-10, og på Olsok I som har vers 10-11. Vers 12 er tatt ut: Djevelen er kommet ned og har bare kort tid igjen (Se Tusenårsriket i Åp 20,1-10 som ikke er med i tekstboken.). Matt 18,1-4.10 er videreført på Mikkel II som har vers 1-6.10-11, og på 19sit III som har vers 1-11. 1 Mos 28,10-17 er videreført på Mikkel III som har vers 10-19a. Vers 18-19a er ny tekst. Hebr 1,1-14 er videreført på Mikkel I som har vers 5-14, og på Juled A som har vers 1-6. Joh 1,47-51 er videreført på Mikkel III.

         2011: 2 Mos 23,20-22 er ny tekst. Hebr 1,5-14 er videreført fra Mikkel II, som hadde vers 1-14. Vers 1-5 er med på Juled A. Matt 18,1-6.10-11 er videreført fra Mikkel I som hadde vers 1-4.10. Vers 5-6 er ny tekst. Salme 91,1-2.9-16 er hentet fra tilleggstekst på Mikkel. Åp 12,1-10 er hentet fra Mikkel I som hadde vers 7-12. Vers 1-6 er ny tekst. Luk 10,1-2.16-20 er hentet fra tilleggstekst på Mikkel. 1 Mos 28,10-19a er videreført fra Mikkel II som hadde vers 10-17. Vers 10-19a var tilleggstekst på 1sekråp. Hebr 2,4-10 er hentet fra tilleggstekst på KrHi. Joh 1,47-51 er videreført fra Mikkel II.

         Overlappinger i 2011: Hebr 1,5-14 overlapper med vers 1-6 på Juled A. Matt 18,1-6.10-11 overlapper med vers 1-11 på 19sit III. Joh 1,47-51 overlapper med vers 35-51 på 3sit II.

Prekenelementer

Til Matt 18,5: Barn og nattverd - og de voksne

Jeg husker da vi fortalte menigheten at kirken hadde bestemt at barn skulle kunne være med frem og få nattverd. Det kom to eldre damer til meg og hadde noe de måtte spørre meg om. De var veldig alvorlige, så jeg forstod at nå måtte jeg høre godt etter. "Vi har strevd et langt liv før vi syntes at vi kunne gå frem til nattverdbordet. Derfor kan vi ikke begripe at menigheten kan la småbarn få nattverden."

Jeg tenkte meg godt om, og ba til Gud inni meg om at han måtte hjelpe meg å svare slik at det ble til hjelp for dem. Og så sa jeg: "Jeg vil be dere tenke over én ting, og så kan vi snakke mer om det når dere har tenkt på det en stund: Hvis det hadde vært noen barn der når Jesus innstiftet nattverden, - tror dere at Jesus hadde sagt til dem: Nå må dere gå ut for nå skal vi voksne ha nattverd!" Da smilte de begge to. "Nei, det hadde han ikke gjort."

Noen dager etterpå kom de til meg igjen, og så sa de: "Nå har vi tenkt på det du spurte om. Og så har vi funnet ut at det er blitt en mye større glede for oss å gå til nattverd!"