Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

79 - Høsttakkefest

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

5 Mos 26,1-11

Førstegrøden

 

1 Tess 5,15-24

Takk Gud under alle forhold

 

Luk 12,13-21

Den rike bonden

 2005

Salme 65,10-14

Du har gitt jorden regn

 

Ef 5,15-20

Takk alltid vår Gud og Far

 2002

Luk 17,11-19

Den takknemlige samaritan

 2003

Salme 104,24-30

Hvor mange dine gjerninger er

 

Jak 1,17-18

All god gave kommer ovenfra

 

Luk 11,3

Gi oss vårt daglige brød

 1997

Fortelling: 1 Kong 17,1-16 Elia og enken i Sarepta

Poetisk tekst: Salme 145, 15 / 16 Omkved: v 10a Alles øyne venter på deg

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener

    - klikk på årstallet under teksten

Tekstboken 1977 og 2011

Prekenelementer til denne dagen

·       Tegn og tro

·       Arves høsttakkefest

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Høsttakkefest: Salme 67,1-8 er flyttet til 2sit II som har vers 2-6. Vers 7-8 er tatt ut: Landet har gitt sin grøde (Ivaretatt med Salme 65,10-14 på Høstt II.). Herren har signet oss. Måtte alle folkeslag frykte ham. Apg 14,8-18 er flyttet til Jonsok III. Luk 12,13-21 er videreført på Mikkel I. 5 Mos 26,1-11 er videreført på Høstt I. 2 Kor 9,6-10 er flyttet til 13sit II som har vers 1-8. Vers 9-10 er tatt ut: Han ga til de fattige (Ivaretatt med 1 Sam 2,8 på KrHi III.). Han skal også gi dere såkorn. Grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor. Luk 11,3 er videreført på Høstt III.

    2011: 5 Mos 26,1-11 er videreført fra Høstt II. 1 Tess 5,15-24 er hentet fra 15sepi I. Luk 12,13-21 er videreført fra Mikkel I. Salme 65,10-14 er ny tekst. Ef 5,15-20 er hentet fra 15sepi II. Luk 17,11-19 er hentet fra 15sepi I. Salme 104,24-30 er hentet fra tilleggstekst på Mikkel. Jak 1,17-18 er hentet fra 4sepå I som hadde vers 17-21. Luk 11,3 er videreført fra Høstt II.

         Overlappinger i 2011: Luk 12,13-21 leses også på 21sit III. Luk 17,11-19 leses også på 17mai III. Jak 1,17-18 overlapper med vers 12-16 på 1sif I.

Prekenelementer

Til Luk 12,13-21 Rikdommens farer

En gave som jeg klamrer meg til og vil eie for meg selv, blir etter hvert til en ulykke for meg. Men en gave jeg takker for og deler med andre, blir en lykke her på jorden - en lykke som varer inn i evigheten.

 

Det er to veier ut av pengebegjæret:

"Hvem skal så ha det du har samlet?" - Kjærlighetens vei er veien til min neste, og å dele Guds gode gaver med ham.

"Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud." Å ha sin rikdom i Gud, betyr å komme inn i hans verdensstyre og finne LIVET i Guds plan, forankre livet i himmelhåpet, og bringe Guds kjærlighet videre til andre mennesker.

 

Er vi fanget i rikdom?

 Hadde vi fått denne prekenteksten for 30 år siden, ville den ført til domsord over norsk rikdom på bekostning av verdens fattige. Vi som har studentopprøret og engasjementet for verdens rettferdighet som en del av vår troshistorie, bør la denne uroen vibrere i oss fortsatt. Men ansvaret ble så voldsomt at vi mistet motet, ble handlingslammet, - og tilpasset oss norsk levestandard på tross av alt vi visste og trodde på.

         Det vi ikke fikk øye på den gangen var kombinasjonen av Gudsfrykt og nøysomhet. Når menneskelig revolusjon skulle bringe rettferdighet i verden, var det å drømme om luftslott. Gud vil rettferdighet, og skal vi nå frem til en rettferdig verdensorden, må vi forankre vår rettferdighetssans i hans rettferdighetsvilje. Gudsfrykt betyr respekt for Guds verdensstyre. Hans måte å styre verden på er ingen hemmelighet. Han har åpenbaret sin vilje i de ti bud, og han har åpenbaret sin kjærlighets kraft gjennom sin Sønn Jesus Kristus. Dersom vi forankrer oss helt konkret i hans vilje og hans kjærlighet, - da er det muligheter for at rikdommen kan bli en velsignelse, og ikke et hinder for lykken.

1. Timoteus 6,17 Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. 18 De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. 19 På den måten samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for den kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige liv.

 

Det eneste du kan ta med deg

Denne søndagen er det mange som nynner en kjent visestrofe, når de leser teksten: "Du kan ingenting ta med deg dit du går!"

 

Det er noe du kan ta med deg dit du går. Det eneste du kan ta med deg dit, er mennesker. Og pengene kan komme oss til hjelp. Jesus sa:

Lukas 16,9 Jeg sier dere: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.

 

Det er ord vi kan ta helt bokstavelig!