Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

82 - Allehelgensdag (første søndag i november)

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 49,8-10

Jeg hjelper deg på frelsens dag

 

Åp 7,9-17

Den store hvite skaren

 

Matt 5,1-12

Saligprisningene

 1997 2001 2005 2005-komm

Salme 84,2-8

Salige er de som bor i ditt hus

 

Hebr 12,1-3

En sky av vitner

 2004 2004-komm

Matt 5,13-16

Jordens salt og verdens lys

 1997 2001 2005 2005-komm

Jes 60,18-22

Herren skal være ditt lys

 

Hebr 11,11-16.39-40

Et bedre land

 

Luk 6,20-23

Saligprisningene

Tekstgj-2013

Fortelling: Åp 1,9-11a;21,1-5 En ny himmel og en ny jord

Poetisk tekst: Salme 89, 16 / 17 / 18 Omkved: v 2 Som vandrer i ditt åsyns lys

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·    Oversikt over andre prekensider

 

·      Allehelgensdag

·      Mellom veterantribunen og seierspallen

·       Alle som lengter

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

(ooo )

Prekenelementer

(ooo )