Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

83 Minnedag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 90,1-4.12-14

Å vente på hjelp fra Herren

 

Rom 5,5-11

Mens vi ennå var svake

 

Joh 6,37-40

Den som kommer til meg

 1996

1 Mos 23,1-6

Abraham sørger over Sara

 

2 Kor 1,3-7

Takk til Gud som trøster

 

Joh 11,1-5.33-38

 Jesus sørger med sine venner

 

Salme 139,1-18.23-24

Herre, du ransaker meg

 2002

1 Kor 15,51-58

Vi skal bli forvandlet

 

Joh 11,19-27

Herre, hadde du vært her

 1999 2005

Fortelling: 1 Mos 23,1-20 Abraham sørger over Sara

Poetisk tekst: Salme 68, 20 / 21 Omkved: Salme 73,26 Hos Gud er det utgang fra døden

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·      Minnegudstjeneste

·      Å leve med sorg

·    .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen er ny i 2011

         2011: Salme 90,1-4.12-14 var tilleggstekst på Nyaft. Rom 5,5-11 er hentet fra tilleggstekst på 4sif. Joh 6,37-40 er hentet fra 25sepi II. 1 Mos 23,1-6 er ny tekst. 2 Kor 1,3-7 var tilleggstekst på 4sekrå. Joh 11,1-5.33-38 er hentet fra 17sepi I som hadde vers 17-27.37-44. Vers 1-5 og 33-36 er ny tekst. Salme 139,1-18.23-24 er hentet fra tilleggstekst på 4sepi. 1 Kor 15,51-58 er hentet fra 1sepå I som hadde vers 53-57. Vers 51-52 og 58 er ny tekst. Joh 11,19-27 er hentet fra 17sepi I som hadde vers 17-27.37-44.

         Overlappinger i 2011: Rom 5,1-11 overlapper med vers 1-5 på Pidag III. Joh 11,1-5.33-38 overlapper med vers 1-5 på 19sit I, og med vers 17-29.30-46 på 17sit I. 1 Kor 15,51-58 overlapper med vers 50-57 på 2sia II. Joh 11,19-27 overlapper med vers 17-27.37-44 på 17sit I.

Prekenelementer

(ooo )