Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

84 - For skaperverket

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Mos 9,8-17

Guds pakt med Noah

 

1 Tim 6,6-12

Gudsfrykt, nøysomhet og tro

 1997 2000

Matt 10,29-31

Hvert hårstrå er talt

 1984 2002

1 Mos 2,4b-15

Å dyrke og passe hagen

 2003

Rom 8,19-23

Håpet om herlighet

 

Mark 6,35-44

Jesus metter 5000

 1997 1999 2003

Salme 19,2-7

Himmelen forkynner Guds herlighet

 

Kol 1,15-20

Skapelse og forsoning

 

Mark 4,35-41

Jesus stiller stormen

 

Fortelling: 1 Mos 6,9-22; 7,17; 8,6-17; 9,8-17 Noah og storflommen

Poetisk tekst: Salme 121, 6 / 7 / 8 Omkved: v 5 Herren er din vokter

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·      Skaperverket og Forkynneren

·      Tegn og tro

·      Arve - skapelse og nyskapelse

·      Det gamle og det nye menneske
- Kolosserbrevet

·       Alle som lengter

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

(ooo)

Prekenelementer

(ooo)