Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

85 - For kristen enhet

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Amos 9,5-7

Er dere mer for meg enn andre?

 

Ef 2,11-18

Kristus forener

 

Joh 17,12-19

Jeg ber at du skal bevare dem

 2004 2021

Mal 2,10

Har vi ikke alle samme far

 

1 Joh 4,18-21

Han elsket oss først

 

Joh 17,1-11

Så de kan være ett

 2000 2004 2006 2006-komm 2008

1 Mos 50,14-21

Josef tilgir sine brødre

 

Ef 4,1-6

Å bevare Åndens enhet

 

Joh 13,1-17

Jesus vasker disiplenes føtter

 1996 1998 2004 Bok

Fortelling: 2 Kong 5,1-5.9-15 Na'aman og piken fra Israel

Poetisk tekst: Salme 133, 1 / 2 / 3 Omkved: Salme 134,2 Når brødre bor fredelig sammen

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       I verden men ikke av verden.

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen er ny i 2011.

         2011: Amos 9,5-7 og Mal 2,10 er nye tekster. Ef 2,11-18 er hentet fra Olsok I som hadde vers 11-14, og fra Pidag II som hadde vers 17-22. Vers 15-16 er ny tekst. Joh 17,12-19 er hentet fra 6sepå II som hadde vers 9-17, og fra tilleggstekst på 6sepå. 1 Joh 4,18-21 er hentet fra 1mai I som hadde vers 16-21. Joh 17,1-11 er hentet fra KrFo II som hadde vers 1-8, og fra 6sepå II som hadde vers 9-17. 1 Mos 50,14-21 er hentet fra 23sepi I som hadde vers 15-21. Vers 14 er ny tekst. Ef 4,1-6 er hentet fra 6sepå II. Joh 13,1-17 er hentet fra Skjær II som hadde vers 1-15. Vers 16-17 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Ef 2,11-18 overlapper med vers 12-18 på Palm I. 1 Joh 4,18-21 overlapper med vers 16-21 på 1mai I. Joh 17,1-11 overlapper med vers 6-11 på 5sip III. 1 Mos 50,14-21 leses også på 10sit II. Joh 13,1-17 leses også på Skjær III.

Prekenelementer

(ooo )