Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

86 - For rettferdighet og fred

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 142,2-8

Jeg øser ut min klage

 

Rom 12,17-21

Hold fred med alle

 

Matt 25,31-40

De rettferdige får sin dom

 2003 2005 2007

Amos 5,11-15

Hold retten høyt på tinget

 

Ef 5,1-2.8-16

Lysets barn

 2002

Matt 5,6-10

Salige er de som skaper fred

 1997 2001 2005 2005-komm

Jes 11,1-10

Frelserkongen og hans rike

 

2 Pet 3,8-15

En ny himmel og jord

 2005

Matt 6,10

På jorden som i himmelen

 1987 1999-konf 2002 2006

Fortelling: Ester 3,7-11;4,1-17;9,20-22 Ester redder sitt folk

Poetisk tekst: Salme 85, 10 / 11 / 12 Omkved: v 14 Rettferd går foran ham og fred

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Bibelord på resept

·       Du skal ikke dømme!

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen er ny i 2011.

         2011: Salme 142,2-8 og Rom 12,17-21 er nye tekster.  Matt 25,31-40 er hentet fra Sist I som hadde vers 31-46. Vers 41-46 er med på KrKo I. Amos 5,11-15 er hentet fra 1mai I som hadde vers 14-15. Vers 11-13 er hentet fra tilleggstekst på 23sepi. Ef 5,1-2.8-16 er hentet fra 3sif I som hadde vers 1-2.8-11, og fra 15sepi II som hadde vers 15-20. Vers 12-14 er ny tekst. Matt 5,6-10 er hentet fra AH I som hadde vers 1-12. Vers 1-5 og 10-11 er med på AH I. Jes 11,1-10 er hentet fra tilleggstekst på Juled. 2 Pet 3,8-15 er hentet fra Nyaft II som hadde vers 13-15a.17-18. Vers 17-18 er med på Nyaft II. Vers 15b er ny tekst. Matt 6,10 er hentet fra 5sepå II som hadde vers 6-13. Vers 6 er med på Aske I, og vers 7-9 og 11-13 er med på 6sip III.

         Overlappinger i 2011: Matt 25,31-40 overlapper med vers 31-46 på KrKo I. Ef 5,1-2.8-16 overlapper med vers 1-2.8-11 på 3sif I. Matt 5,6-10 overlapper med vers 1-12 på AH I. 2 Pet 3,8-15 overlapper med vers 13-15a.17-18 på Nyaft II. Matt 6,10 overlapper med vers 7-13  6sip III.

Prekenelementer

(ooo )