Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

87 - For forfulgte

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jer 20,7-13

Jeg har overlatt min sak til deg

 

1 Pet 5,7-11

En kort tid må dere nok lide

 

Joh 15,17-21

Derfor hater verden dere

 2007

Job 17,7-15

Er det noen som øyner håp

 1995

Hebr 10,32-39

Dere led med dem

 

Luk 21,10-19

Da skal dere få vitne

 

2 Mos 3,7-10

Nødropet har nådd opp til meg

 

1 Kor 12,12-27

Lemmer på Kristi kropp

 

Matt 5,10-12

Salige er de som blir forfulgt

1997 2001 2005 2005-komm

Tekstg-2013

Fortelling: Apg 6,8-15;7,55-8,1 Stefanus steines

Poetisk tekst: Salme 22, 2a / 2b / 3 Omkved: v 4 Hvorfor har du forlatt meg?

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Blod, svette og tårer

·       En tro det er verdt å dø for

·       Troens trygghet og risiko

·      Du oppdrar oss ved kors og trengsel

·       Det indre kors

·      Det ytre kors

·       Treenighet og sunnhet

·       Nådegaver 1 Kor 12

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen er ny i 2011.

2011: Her er det fem nye tekster: Job 17,7-15; Luk 21,10-19; 2 Mos 3,7-10; 1 Kor 12,12-27; Joh 15,17-19, men her var vers 17 med på 4sepå II. Jer 20,7-9 er hentet fra Såm II, men er utvidet med vers 10-13. 1 Pet 5,7-13 er hentet fra 4sepi II, men vers 5b-6 er utelatt, om å ydmyke seg under Guds veldige hånd. Hebr 10,35-39 er hentet fra 2sia II, men har fått vers 32-34 i tillegg. Matt 5,10-12 er hentet fra AH I.

         Overlappinger i 2011: Jer 20,7-13 overlapper med vers 7-9 på Såm II. Hebr 10,32-39 overlapper med vers 35-39 på 2sia III. Matt 5,10-12 overlapper med vers 1-12 på AH I og vers 10-12 på 16sit II. 1 Kor 12,12-27 overlapper med vers 12-13 på Pidag II.

Prekenelementer

Se prekenelementer til Stefanusdag.